---ภาพกิจกกรรม ---
กิจกรรมวันไหว้ครูและรำลึกพระคุณครู 2563
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดพิธีไหว้ครูของนักศึกษาไทยพุทธและรำลึกพระคุณครูของนักศึกษามุสลิม ในวันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2563 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี (นักศึกษาไทยพุทธ) และ อาคารอเนกประสงค์ ลาแมสะมิแล (นักศึกษาไทยมุสลิม)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
      ThaiCreate.Com Tutorial
รูปทั้งหมด 10 รูป หน้าที่ : 1 [ 2 ] Next>>