---ภาพกิจกกรรม ---
นำเสนอในเวทีคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่องการรับนักศึกษาเข้าเรียนสถาบันอุดมศึกษาในยุค Disruption
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2563 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เข้าร่วมการนำเสนอในเวทีคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่องการรับนักศึกษาเข้าเรียนสถาบันอุดมศึกษาในยุค Disruption โดยตัวแทนผู้นำเสนอคือ ดร.เพลินใจ โภชนกิจ นักวิชาการอุดมศึกษาชำนาญการ ณ ห้อง Conference ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
      ThaiCreate.Com Tutorial


รูปทั้งหมด 8 รูป หน้าที่ : << Back [ 1 ] 2