---ภาพกิจกกรรม ---
โครงการงานส่งเสริมงานวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ สัญจร
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
งานส่งเสริมการวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดโครงการงานส่งเสริมงานวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ สัญจรประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุมศรีตานี คณะรัฐศาสตร์ วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.2563 เวลา 09.30-12.00 น.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
      ThaiCreate.Com Tutorial
รูปทั้งหมด 20 รูป หน้าที่ : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ] Next>>