---ภาพกิจกกรรม ---
เสวนาวิชาการเรื่อง "ล่า คืน ยุติธรรม"
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
ในวันที่ 21 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00 น. คณะรัฐศาสตร์จัดกิจกรรมเสวนาวิชาการเรื่อง "ล่า คืน ยุติธรรม" โดยได้รับเกียรติจากทนายรณรงค์ แก้วเพชร เข้าร่วมปาฐกถา ณ ห้องประชุมศรีวังสา คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
      ThaiCreate.Com Tutorial
รูปทั้งหมด 10 รูป หน้าที่ : 1 [ 2 ] Next>>