---ภาพกิจกกรรม ---
กิจกรรมเสวนาวิชาการ เรื่อง "ยุทธศาสตร์ของจีนต่อเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ไทยและชายแดนใต้"
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00-16.00 น. นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ได้จัดกิจกรรมเสวนาวิชาการ เรื่อง "ยุทธศาสตร์ของจีนต่อเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ไทยและชายแดนใต้" โดยได้รับเกียรติจาก ท่าน รศ.ดร.พิทยา สุวคันธ์ และท่าน นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ ร่วมเป็นวิทยากร โดยกิจกรรมจัดขึ้น ณ หอประชุม ม.อ.ปัตตานี ชูเกียรติ ปิติเจริญกิจ อาคารสำนักงานอธิการบดี ม.อ.ปัตตานี
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
      ThaiCreate.Com Tutorial
รูปทั้งหมด 14 รูป หน้าที่ : 1 [ 2 ][ 3 ] Next>>