---ภาพกิจกกรรม ---
อบรมทบทวนการใช้งานระบบเอกสารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (PSU-DOCs) และระเบียบงานสารบรรณและการร่างหนังสือราชการ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมอบรมทบทวนการใช้งานระบบเอกสารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (PSU-DOCs) และระเบียบงานสารบรรณและการร่างหนังสือราชการ ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น คณะรัฐศาสตร์
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
      ThaiCreate.Com Tutorial
รูปทั้งหมด 10 รูป หน้าที่ : 1 [ 2 ] Next>>