---ภาพกิจกกรรม ---
การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำ ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (CLOs) ในหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2564
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำ ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (CLOs) ในหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2564 ณ The Coco grand chalet Pakbara ตำบลปากน้ำ อำเภอละงู จังหวัดสตูล ระหว่างวันที่ 23-25 พฤศจิกายน 2563
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
      ThaiCreate.Com Tutorial

รูปทั้งหมด 9 รูป หน้าที่ : << Back [ 1 ] 2