---ภาพกิจกกรรม ---
อบรมวิจัยสถาบัน เรื่อง "การเขียนโครงการวิจัยสถาบัน"
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
อบรมวิจัยสถาบัน เรื่อง "การเขียนโครงการวิจัยสถาบัน" โดยวิทยากรคือ นายสันติ เส็นหมาน ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษาชำนาญการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และ นางสาวอลิสสา สาเรส ตำแหน่งหัวหน้างานส่งเสริมการวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
      ThaiCreate.Com Tutorial

รูปทั้งหมด 0 รูป หน้าที่ : 1