---ภาพกิจกกรรม ---
กิจกรรมการบรรยายเกี่ยวกับวิชาโท
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้จัดกิจกรรมการบรรยายเกี่ยวกับวิชาโท สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในวันที่ 16 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 เป็นต้นไป ณ ห้องศรีวังสา คณะรัฐศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจากคุณณัฐพร อิ่มอุไร มาเป็นวิทยากรวิชาโทในครั้งนี้
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
      ThaiCreate.Com Tutorial
รูปทั้งหมด 18 รูป หน้าที่ : << Back [ 1 ] 2 [ 3 ][ 4 ] Next>>