---ภาพกิจกกรรม ---
อบรมการใช้โปรแกรม Zotero
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
งานประกันคุณภาพ จัดอบรมการใช้โปรแกรม Zotero สำหรับอ้างอิงประกอบผลงาน วันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะรัฐศาสตร์
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
      ThaiCreate.Com Tutorial
รูปทั้งหมด 12 รูป หน้าที่ : 1 [ 2 ][ 3 ] Next>>