---ภาพกิจกกรรม ---
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีมอบถุงยังชีพแก่บุคลากรที่ประสบภัยน้ำท่วม
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
วันที่ 20 มกราคม 2564 เวลา 14.00 น. ทีมผู้บริหารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มอบถุงยังชีพแก่บุคลากรคณะรัฐศาสตร์ที่ประสบภัยน้ำท่วม
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
      ThaiCreate.Com Tutorial
รูปทั้งหมด 7 รูป หน้าที่ : 1 [ 2 ] Next>>